New & Event / บริษัท กู๊ดเท็มพ์ จำกัด ลงนิตยสาร SMEs สร้างอาชีพ

mm7
บริษัท กู๊ดเท็มพ์ จำกัด ลงนิตยสาร SMEs สร้างอาชีพ
บริษัท กู๊ดเท็มพ์ จำกัด ลงนิตยสารSMEs สร้างอาชีพ เพื่อสื่อสารถึงคุณภาพของสินค้าที่มีมาตรฐานระดับประเทศ และสร้างความเชื่อมั่นว่าสินค้าของเราเป็นสินค้ารถห้องเย็นที่มีคุณภาพชั้นนำของประเทศและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง