FOOD PACK ASIA 2022 @KHONKAEN ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (ไคซ์)

ในงาน TIF& … Continue reading FOOD PACK ASIA 2022 @KHONKAEN ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (ไคซ์)