New & Event / FOOD PACK ASIA 2022 @KHONKAEN ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (ไคซ์)


กลับมาอีกครั้ง กับงาน TIF & FOOD PACK @KHON KAEN ครั้งที่ 3

ในงาน TIF&FOOD PACK @KHON KAEN เป็นการรวมตัวครบทั้งซัพพลายเชน และโซลูชั่นด้านโลจิสติกส์ เทคโนโลยีระบบขนถ่ายสินค้า คลังสินค้า

เชื่อมโอกาส เปิดตลาดการค้าการลงทุนในภูมิภาคอีสาน ขอนแก่น Smart City ศูนย์กลางการค้า การลงทุน การแปรรูปอาหารของภาคสาน เป็น Hub ด้านโลจิสติกส์

สินค้าท้องถิ่น (Local Brand) เป็นสินค้าที่สะท้อนเอกลักษณ์ และภูมิปัญญา

บริษัท กู๊ดเท็มพ์ จำกัด   เห็นถึงศักยภาพของจังหวัดขอนแก่น  รวมถึงภาคอีสานเอง ก็มีการเติบโตเป็นอย่างมาก

กอบกับเราผลิตสินค้าที่ตอบสนอง การขยายตัวนี้ขอเชิญชวนเข้ามาเยี่ยมชมงาน และบูธของเราได้