รถกระบะห้องเย็น


รถกระบะห้องเย็นตู้มาตรฐาน

ขนาดตู้ภายนอก 1800 * 2400* 1780
ขนาดตู้ภายใน 1650 *2200* 1530
ระบบเครื่องทำความเย็นฉุดตรง อุณหภูมิ 0 องศา(GTD-2) ,-20 องศา(GTD-2) , -25 องศา(GTD-5)

121p
ระบบเครื่องทำความเย็นฉุดตรงและระบบสำรองไฟฟ้า stand by ตรง อุณหภูมิ 0 องศา (GTDE-2) -200 (GTDE-2) , -25 องศา (GTDE-5)

รถกระบะห้องเย็น ตู้สำหรับขนส่งโลจิสติกส์

ขนาดตู้ภายนอก 1800 * 2400* 1880
ขนาดตู้ภายใน 1650 *2200* 1630
ระบบเครื่องทำความเย็นฉุดตรง อุณหภูมิ 0 องศา(GTD-2) ,-20 องศา(GTD-2) , -25องศา(GTD-5)

ระบบเครื่องทำความเย็นฉุดตรงและระบบสำรองไฟฟ้า stand by ตรง อุณหภูมิ 0 องศา (GTDE-2) -20 องศา (GTDE-2) , -25 องศา (GTDE-5)

รถกระบะห้องเย็นสำหรับตู้สูง

ขนาดตู้ภายนอก 1800 * 2400* 2050
ขนาดภายใน 1650 *2200* 1800
ระบบเครื่องทำความเย็นฉุดตรง อุณหภูมิ 0 องศา(GTD-2) ,-20 องศา(GTD-2) , -25 องศา(GTD-5)

ระบบเครื่องทำความเย็นฉุดตรงและระบบสำรองไฟฟ้า stand by ตรง อุณหภูมิ 0 องศา (GTDE-2) -20 องศา (GTDE-2) , -25 องศา (GTDE-5)

รถกระบะห้องเย็นขนาดเล็ก

ขนาดตู้ภายนอก 1800 * 2400* 1250
ขนาดภายใน 1630 *2200* 1000
ระบบเครื่องทำความเย็นฉุดตรง อุณหภูมิ 0 องศา(GTD-2) ,-20 องศา(GTD-2) , -25 องศา(GTD-5)


รถกระบะห้องเย็นขนาดพิเศษ

ขนาดตู้ภายนอก 1780 * 2400* 1250
ขนาดภายใน 1630 *2200* 1000
ระบบเครื่องทำความเย็นฉุดตรง อุณหภูมิ 0 องศา(GTD-2) ,-20 องศา(GTD-2) , -25 องศา(GTD-5)