New & Event / RHVac 7 – 10 Sep, 2022@Bitechณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา


RHVac 7 – 10 Sep, 2022 @Bitech  งานทำความเย็น การทำความร้อน การระบายอากาศ และการปรับอากาศ ครั้งที่ 13 ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 (Bangkok RHVAC) ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในห้างานการค้าเครื่องทำความเย็น การทำความร้อน การระบายอากาศ และการปรับอากาศ เป็นงานที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและเป็นงานแสดงสินค้า RHVAC ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้งาน Bangkok Electric & Electronic ครั้งที่ 9 พ.ศ.2565 (Bangkok E&E)  


บูธ J 30 32 K29 31 ฮออล์ 104

เวลา 10.00-19.00น.

โปรโมชั่นพิเศษ เฉพาะในงานเท่านั้น !!!

ภาพบรรยายกาศภายในงาน