รถบรรทุกห้องเย็น


รถบรรทุก 4 ล้อใหญ่ , 6 ล้อเล็ก ห้องเย็น

ขนาดตู้ภายนอก 1850 x 3000 x 2050
ขนาดตู้ภายใน 1650 x 2800 x 1800

ระบบเครื่องทำความเย็นฉุดตรง อุณหภูมิ 0 องศา(GTD-5) ,-25 องศา(GTD-11)
ระบบเครื่องทำความเย็นฉุดตรงและระบบไฟฟ้าสำรอง อุณหภูมิ 0 องศา(GTDE-5) ,-20 องศา(GTDE-5) ,-25 องศา(GTDE-11)

รถบรรทุก 4 ล้อใหญ่ , 6 ล้อเล็ก ห้องเย็น
รถบรรทุก 4 ล้อใหญ่ , 6 ล้อเล็ก ห้องเย็น
รถบรรทุก 4 ล้อใหญ่ , 6 ล้อเล็ก ห้องเย็น

รถบรรทุก 6 ล้อห้องเย็น

10-ล้อ-01
ระบบเครื่องทำความเย็นฉุดตรง อุณหภูมิ 0 องศา(GTD-11),-20 องศา(GTD-11) ,-25 องศา(GTD-15)
ระบบเครื่องทำความเย็นฉุดตรงและระบบไฟฟ้าสำรอง อุณหภูมิ 0 องศา(GTDE-11) ,-20 องศา(GTDE-11) ,-25 องศา(GTDE-15)

รถบรรทุก 6 ล้อห้องเย็น
รถบรรทุก 6 ล้อห้องเย็น
รถบรรทุก 6 ล้อห้องเย็น
รถบรรทุก 6 ล้อห้องเย็น
รถบรรทุก 6 ล้อห้องเย็น
รถบรรทุก 6 ล้อห้องเย็น

รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่ห้องเย็น

10-ล้อ-01
ระบบเครื่องทำความเย็นฉุดตรง อุณหภูมิ 0 องศา(GTD-15) ,-20 องศา(GTD-20) ,
ระบบเครื่องทำความเย็นฉุดตรงและระบบไฟฟ้าสำรอง อุณหภูมิ 0 องศา(GTDE-15) ,-20 องศา(GTDE-20)
ระบบเครื่องทำความเย็นแบบเครื่องแยก sub-engineอุณหภูมิ -25 องศา(GTSE-15,GTSE-20)

รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่ห้องเย็น
รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่ห้องเย็น
รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่ห้องเย็น
รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่ห้องเย็น
รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่ห้องเย็น
รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่ห้องเย็น

รถบรรทุก 10 ล้อใหญ่ห้องเย็น

10-ล้อ-01
ระบบเครื่องทำความเย็นฉุดตรง อุณหภูมิ 0 องศา(GTD-15) ,-20 องศา(GTD-20)
ระบบเครื่องทำความเย็นฉุดตรงและระบบไฟฟ้าสำรอง อุณหภูมิ 0 องศา(GTDE-15) ,-20 องศา(GTDE-20)
ระบบเครื่องทำความเย็นแบบเครื่องแยก sub-engine อุณหภูมิ -25 องศา(GTSE-20)

รถบรรทุก 10 ล้อใหญ่ห้องเย็น
รถบรรทุก 10 ล้อใหญ่ห้องเย็น
รถบรรทุก 10 ล้อใหญ่ห้องเย็น
รถบรรทุก 10 ล้อใหญ่ห้องเย็น
รถบรรทุก 10 ล้อใหญ่ห้องเย็น
รถบรรทุก 10 ล้อใหญ่ห้องเย็น