New & Event

อบรมความรู้เพื่อเติมเกี่ยวกับรถตู้ห้องเย็น

บรรยากาศการอบรมที่ บริษัทGoodtemp จัดอบรมให้ร้านแอร์ที่ได้รับเชิญ


งานอบรมและเตรียมความพร้อมซ้อมรับมือเพลิงไหม้

ความปลอยภัยของพนักงานคือ สิ่งที่เราให้ความสนใจและให้ความสำคัญอยู่เสมอ