New & Event / อบรมความรู้เพื่อเติมเกี่ยวกับรถตู้ห้องเย็น

114

อบรมความรู้เพื่อเติมเกี่ยวกับรถตู้ห้องเย็น
บรรยากาศการอบรมที่ บริษัทGoodtemp จัดอบรมให้ร้านแอร์ที่ได้รับเชิญจาก ปราจีนบุรี สุรินทร์และ บุรีรัมย์ เข้ามาอบรมความรู้เพื่อเติมเกี่ยวกับรถตู้ห้องเย็น ขอขอบคุณร้านแอร์ทุกร้านที่เข้ามาอบรมเพื่อเติมกับทางGoodtemp ครับผม